​Alle som skal ta førerkort klasse AM-146 må først ha gjennomført et trafikalt grunnkurs, og være fylt 15 år.

​Opplæringen for moped tilpasses individuelt, slik at man blir vurdert på de ulike trinnene. Trinn 1 er trafikalt grunnkurs (felles for alle lette klasser), trinn 2 er grunnkurs for moped og kjøreteknisk, trinn 3 er trafikal kompetanse og trinn 4 er den avsluttende opplæringen (selvstendig kjøring). Det er ikke fastsatt noe bestemt antall kjøretimer i kjøregård (kjøring på lukket område), men vi vet av erfaring at de fleste elever trenger 2 timer til det. Det må også påregnes individuelle kjøretimer utenom de obligatoriske delene! Erfaringen viser at de fleste trenger minst 1 kjøretime i trafikk på trinn 2 (i tillegg til den obligatoriske trinnvurderingstimen), og som regel 3-4 kjøretimer på trinn 3 (i tillegg til den obligatoriske opplæringen). Vi anbefaler alle som har mulighet til det, å øvelseskjøre privat! Se www.vegvesen.no for krav til øvelseskjøring på moped.

For moped er det ingen avsluttende praktisk prøve, men når du er ferdig med mopedkurset må du bestå en teoriprøve på Statens vegvesen for å få utstedt førerkortet. For å ta denne prøven må du ha fylt 16 år.

Priser for mopedopplæring 2023

Tjeneste:Pris:
Obligatorisk grunnkurs moped, må gjennomføres før praktisk opplæring kan påbegynnes (135 min)kr.  1000,-
Obligatorisk trinnvurderingstime, trinn 2 (45 min)kr.  800,-
Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk (180 min)kr. 2300,-
Obligatorisk trinnvurderingstime trinn 3 (45 min)kr.  800,-
Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (180 min)kr. 2300,-
Kjøretime i kjøregård (uten annen trafikk)kr.  500,-
Kjøretime utover det obligatoriskekr. 750,-

Gebyrer til Statens Vegvesen:

Tjeneste:Pris:
Teoriprøve på Statens vegvesenkr.  360,-
Utstedelse av førerkort, bet på trafikkstasjonen/bet på nettkr.  210,-/90,-
Fotograferingkr. 70,-